ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

  • រោងចក្រសម្អាតគ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងសណ្តែក

    រោងចក្រសម្អាតគ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងសណ្តែក

    SYNMEC ផ្តល់ជូននូវរោងចក្រសម្អាតគ្រាប់ធញ្ញជាតិ/សណ្តែក និងរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ដែលបានរចនាតាមតម្រូវការសម្រាប់សំណើផលិតភាពខ្ពស់ក្នុងដំណើរការគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្សេងៗ។ការដំឡើងនៅនឹងកន្លែង និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជួរមុខអាចរកបាន។ក្រុមវិស្វកររបស់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើន ហើយខ្សែដំណើរការគ្រាប់ពូជ SYNMEC ឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការនៅលើទ្វីបចំនួនបួន។